Payo Selincah
 JANUARI S/D DESEMBER  2019  
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN PAYO SELINCAH 37 RT
LAKI-LAKI 7.107    JIWJA
PEREMPUAN  7.357   JIWA
JUMLAH  14.465 JIWA
JUMLAH KK 3.794     KK

  

Nama-nama Pejabat Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Payo Selincah

NO NAMA JABATAN NO RT
1 ZULKARNAIN KETUA RT 1
       
2 SUPARMAN,S.PD KETUA RT 2
       
3 A .SOMAD AIDY,S.PD KETUA RT 3
       
4 M. TRUKAN PANE KETUA RT 4
       
5 ABDUL MUTHOLIB KETUA RT 5
       
6 KASIONO KETUA RT 6
       
7 H. DARNO KETUA RT 7
       
8 M. AMIN.MD KETUA RT 8
       
9 ARIS RAHMAD KETUA RT 9
       
10 ADNAN KETUA RT 10
       
11 MARIJAN KETUA RT 11
       
12 SUYONO KETUA RT 12
       
13 ROSITA KETUA RT 13
       
14 DRS.RD.NAWAWIHASAN,  M.HUM KETUA RT 14
     
15 SUTRISNO,S.PD KETUA RT 15
       
16 ADRYANSYAH KETUA RT 16
       
17 RAHMANTO KETUA RT 17
       
18 KAMSUL KETUA RT 18
       
19 KUSYANTO KETUA RT 19
       
20 HADI KETUA RT 20
       
21 SAIFUL KETUA RT 21
       
22 SADIRIN KETUA RT 22
       
23 RUDI HANDOKO KETUA RT 23
       
24 ZAINAL ARIFIN KETUA RT 24
       
25 M. YUSUF.AR KETUA RT 25
       
26 ROZIKIN KETUA RT 26
       
27 SUTARMAN KETUA RT 27
       
28 SUGONO KETUA RT 28
       
29 PAWIT SUROSO KETUA RT 29
       
30 MARSONO. AY KETUA RT 30
       
31 SUKIRMAN. SE KETUA RT 31
       
32 BUNDA LUBIS KETUA RT 32
       
       
33 INDRA MAHPUTRA KETUA RT 33
       
34 MUHAMMAD ISNAINI.S.PD KETUA RT 34
       
35 BUDIRIANTO KETUA RT 35
       
36 AFFANDI KETUA RT 36
       
37 ASNI WARDANI KETUA RT 37