Talang Bakung
JANUARI S/D DESEMBER  2019  
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN TALANG BAKUNG 46 RT
LAKI-LAKI 12.086  JIWA
PEREMPUAN  6.184  JIWA
JUMLAH  22.317 JIWA
JUMLAH KK 9.157     KK

 

Nama-nama Pejabat Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Talang Bakung

NO NAMA JABATAN NO RT
1 RAHMAD MULYADI KETUA RT 01
       
2 H. ABDUL WARAS KETUA RT 02
       
3 HENDI KETUA RT 03
       
4 NGADINO KETUA RT 04
       
5 GUSMAWANDI KETUA RT 05
       
6 R. APRIYANTI, SE KETUA RT 06
       
7 BISAWAL KETUA RT 07
       
8 ABDUL HAMIN, S. Pd KETUA RT 08
       
9 SAMSUL ASRIL KETUA RT 09
       
10 BASRI KETUA RT 10
       
11 SUDOYO KETUA RT 11
       
12 SYAFARUDDIN KETUA RT 12
       
13 SUTARNO KETUA RT 13
       
14 SUDIONO KETUA RT 14
       
15 H. HASIM KETUA RT 15
       
16 SARWADI KETUA RT 16
       
17 WAGIMAN KETUA RT 17
       
18 SUGIANTO KETUA RT 18
       
19 KOMARI KETUA RT 19
       
20 KUNHARI KETUA RT 20
       
21 SANDI . S KETUA RT 21
       
22 TITI YENNI KETUA RT 22
       
23 TOHA ANSORI KETUA RT 23
       
24 M. BASRI KETUA RT 24
       
25 MUHAJIR KETUA RT 25
       
26 SARGAWI KETUA RT 26
       
27 ZULMELI KETUA RT 27
       
28 AJWAR, S.Pd KETUA RT 28
       
29 MULYADI , SE KETUA RT 29
       
30 SAHLAN KETUA RT 30
       
31 SUGIANTO KETUA RT 31
       
32 TEDI SUYONO KETUA RT 32
       
33 BAIDILLAH BAIKAWI KETUA RT 33
       
34 SINDA TANJUNG KETUA RT 34
       
35 JAMAL KETUA RT 35
       
36 ISKANDAR KETUA RT 36
       
37 HERWIN KETUA RT 37
       
38 PARYONO KETUA RT 38
       
39 UNTUNG WAHYUDI KETUA RT 39
       
40 SUYOTO, S KETUA RT 40
       
41 JAROT SUBROTO KETUA RT 41
       
42 SALAMUN KETUA RT 42
       
43 SUMARDIANTO KETUA RT 43
       
44 ZAKARIA KETUA RT 44
       
45 SISWA GANDI KETUA RT 45
       
46 FAEMA WARUWU KETUA RT 46